Ons telefoon: Telefoon: +31 30 691 75 84 Ons e-mailadres: E-mail: info@adra.nl

Visie & Missie

VISIE
Een eerlijke wereld zonder sociaal economische ongelijkheid, zonder armoede. Een wereld waarin iedereen zichzelf en anderen in staat stelt om duurzaam in haar behoeften te voorzien. Dankzij haar sterke netwerk is ADRA Nederland in staat om op lokale behoeftes in te spelen en structureel succesvolle projecten uit te voeren.

MISSIE
ADRA Nederland zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid. Wij bestrijden structurele armoede. Geïnspireerd op onze levensbeschouwelijke waarden en normen geven wij invulling aan de liefde voor onze naaste en het rentmeesterschap op aarde. ADRA Nederland biedt hulp in noodsituaties en verbetert op duurzame wijze de levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Door samen te werken met vrijwilligers, partnerorganisaties, lokale ADRA vestigingen en lokale gemeenschappen dragen we structureel bij aan de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in onze partnerlanden.

 

Sluiten