Ons telefoon: Telefoon: +31 30 691 75 84 Ons e-mailadres: E-mail: info@adra.nl

Protection

Het ADRA-beschermingsbeleid, Protection Policyvloeit voort uit haar verplichting om degenen binnen onze invloedssfeer te beschermen tegen geweld of dwang afkomstig van ADRA medewerkers, vrijwilligers of externe bronnen.

ADRA Nederland heeft een ​​alomvattende aanpak gekozen voor het tegengaan van fraude, omkoping en corruptie en een passend risicomanagementsysteem, Anti Fraud Policy, ontwikkeld. Ons doel is het creëren en onderhouden van een betrouwbare en integer werkklimaat.

 

Sluiten