NL Doet 15 maart, Help ADRA

Op 15 maart gaat NL Doet weer aan de slag. ADRA Nederland heeft zich opgegeven en JIJ kan hierbij helpen. In Nederland hebben we het progamma ADRA Share&Care waar we mensen helpen die aan de kant van de maatschappij staan. Of het gaat om eenzame, mensen in de bijstand, vluchtelingen of andere die wat extra hulp kunnen gebruiken.

We renoveren momenteel het gebouw aan de Prins Alexanderweg 1D in Huis ter Heide waar we een inoopcentrum willen creeeren en activiteiten uitvoeren. Op 15 maart gaan we het terras leggen aan de achterzijde van het gebouw en jouw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken.

Als je wat wil doen voor je omgeving en niet vies bent om je handen uit je mouwen te steken, geef je op. Je kunt dit doen door te bellen met Lydia van Rhenen op het nummer: 06-49714294 of per email: lydia.van.rhenen@gmail.com

Heel erg bedankt voor jullie hulp.

Geert Hendriks

Directeur ADRA Nederland

ADRA CONTACTdag voor vrijwilligers 27 januari 2019

Op 27 januari 2019 vindt de jaarlijkse ADRA Contactdag plaats. Het thema is ‘Bevlogen’ want wie iets voor ADRA doet, is bevlogen!

Graag nodigen we je uit om je te bedanken voor je inzet.  Allemaal vliegen we ons soms letterlijk een slag in de rondte om de acties van ADRA tot een succes te maken en deze als katalysator in de kerk, bij vrienden en relaties onder de aandacht te brengen.

Directeur Geert Hendriks neemt je mee in de diverse reizen die hij maakte om te zien of projecten goed zijn uitgevoerd. We blikken terug en kijken vooral vooruit wat ADRA in 2019 gaat doen. Natuurlijk presenteren het Kinderfonds ADRA EKF en ons Nederlandse project ADRA Share & Care zich. Hoogvlieger van de dag is gastspreker Jeroen Komen.

Als ondernemer van een goed lopend automatiseringsbedrijf Knoworries verkocht hij zijn zaak en vloog letterlijk Europa rond en kwam daar tot hele bijzondere inzichten. Meld je dus vliegensvlug -uiterlijk voor 14 januari- aan via Judith@adra.nl en vermeld erbij of je vegetarisch eet of speciale dieetwensen hebt. We zien je graag op 27 januari 2019 inde Kapel in Huis ter Heide.

 

PROGRAMMA 27 januari 2019 ADRA Contactdag BEVLOGEN

(Wijzigingen voorbehouden)

9.30     Inloop met koffie en thee in Kapel Amersfoorsteweg 18, Huis ter Heide

10.00   Opening door Willem van Rhenen

10.10    Terugblik 2018 door Geert Hendriks

10.30    Wat is er gedaan met ideeënboom door Judith Hillaert-Steegmans

 

10.45     *** pauze ***  pauze zangnummer door Gabrielle Berger

 

11.00    Presentatie ADRA EKF door Joanne de Vletter

11.20    Waarom ik donateur ben van ADRA EKF, door Sylvia Cornelis, donateur

11.30    Gastspreker Jeroen Komen “Ik kan vliegen”

 

*** 12.30-13.45 ***     Lunch in Koetshuis

 

13.50   Wandelen naar ADRA Share & Care-gebouw rondleiding aldaar en

presentatie door Geert Hendriks en ADRA Share & Carevrijwilligers

14.15   Teruglopen naar hoofdlocatie

14.40   Highlights Jaarplan 2019 door Geert Hendriks

15.00   Afsluiting door Willem van Rhenen

 

Over de lezing

Avonturier en ondernemer Jeroen Komen doet iets wat maar weinigen doen; met zijn eigen kleine vliegtuigje vliegt hij kriskras door Europa.

Hij ontmoet bijzondere mensen op afgelegen plekken, ontsnapt aan vele gevaren, maakt duizenden (lucht)foto’s en zoekt letterlijk de grenzen van de vrijheid op.

Tijdens de vele uren in de lucht, ontwikkelt hij langzaam een andere kijk op de wereld en haar bewoners en beseft hij dat vrijheid soms gebaat is bij regels en kaders.

Benefietconcert voor ADRA Nederland in Oegstgeest

Benefietconcert Adventkerk Leiden Oegstgeest

Benefietconcert 12 januari Oegstgeest

Een nieuw begin!

Op 12 januari 2019 vanaf 19.30 houdt de Adventkerk van Leiden een benefietconcert voor het rampenfonds van ADRA Nederland. Hiermee kan ADRA Nederland slachtoffers van rampen direct helpen.

Het thema is “Een nieuw begin.” Zo aan het begin van het jaar starten we allemaal met een schone lei en vaak ook met goede voornemens. Voor degenen die de noodhulp nodig hebben is het ook een nieuwe start na veel ellende. Dat gun je iedereen toch?

Lady Grace, een ons goed bekende close harmony groep, werkt graag mee aan dit concert. Daarnaast zijn Aad Berger, Paul en Beau Portegijs, zangers uit Leiden, bereid gevonden om belangeloos hun zangtalenten in te zetten voor dit doel. Het belooft een mooie avond te worden, met schitterende muziek. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen en te genieten. In de pauze verzorgt Puur CaJa voor de catering.

 

Steun voor rampenfonds
Door middel van dit benefietconcert willen we het rampenfonds van ADRA Nederland aanvullen en onder de aandacht brengen. ADRA is een internationale hulporganisatie, actief in meer dan 130 landen. Naast noodhulp biedt ADRA in een volgende fase ook steun bij wederopbouw van bijvoorbeeld scholen of gezondheidszorg. Door de vele rampen is het nodig dat het rampenfonds regelmatig wordt aangevuld, zodat het bij calamiteiten meteen kan worden ingezet. Natuurlijk kun je ook zelf aan ADRA doneren op IBAN nummer NL57RABO 0378385747.

Het concert vindt plaats op
Zaterdag 12 januari 2019 om 20.00 uur, de deuren gaan om 19.30 uur open.
Entree: 5 euro,- inclusief een consumptie verzorgd door Puur CaJa.
Locatie: Regenboogkerk, Mauritslaan 12, Oegstgeest
Voor meer informatie kunt u kijken op www.adventkerkleiden.nl en voor ADRA op deze site.

Iedereen is van harte welkom, dus hopelijk tot ziens!

Bestuur ADRA keurt nieuwe projecten goed

In haar bestuursvergadering van 12 december keurde het bestuur van ADRA Nederland de volgende projecten goed:

18-33 Niger, volwassenenonderwijs.
Volwassenenonderwijs voor 60 leerlingen. Doel is om deze leerlingen zodanig uit te rusten zodat zij zelfstandig een baan kunnen vinden of een eigen werkplaats. Het is een drie-jarig programma wat gelinkt is aan de Stromme stichting in Noorwegen die samen met ADRA Noorwegen een groot onderwijs programma uitvoert. Het is een project van 151.145 dollar waarvoor ADRA Nederland een aanvraag gaat indienen bij  een vermogensfonds.

18-34 Madagaskar, onderwijs ADRA EKF
Doel is de verbetering van de sanitatie op de drie scholen die ADRA Nederland ondersteund middels het Kinderfonds ADRA EKF. Het bouwen van een keuken en renoveren van toiletten zijn de belangrijkste activiteiten.

18-35 Madagaskar, Zelfredzaamheid
ADRA wil een pilot opzetten om te gaan zorgen dat elk kantoor klimaatneutraal gaat werken. De pilot wordt opgezet met ADRA Duitsland, Zweden en Nederland als donorlanden. In Madagaskar gaan we een herbebossingsproject uitvoeren om de CO2 te verminderen die we in de donorlanden produceren. In de donorlanden worden metingen gedaan om te bepalen wat onze voetafdruk is. ADRA International wordt gevraagd vanuit een speciaal fonds 100.000 dollar ter beschikking te stellen

Het totale benodigde projectbedrag bedraagt  175.000 dollar. De bijdrage voor ADRA Nederland bedraagt 10.000 dollar

18-36 Erasmusplus, onderwijs.
Jongerenproject met als doel buiten je kaders te denken binnen Europees verband. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij EU-programma Erasmusplus.

Kosten project bedragen 20.978 euro.

18-37 Erasmusplus, onderwijs
Dit betreft een jongerenproject met als doel een trainingsprogramma op te zetten om de Europese politiek binnen Europees verband en de excessen die daarbinnen plaatsvinden te begrijpen. Ook om een stem te geven aan minderheden onder jongeren.

Kosten voor het project bedragen 236.410 euro

18-38 Haïti, noodhulp
In oktober 2018 was er een aardbeving op Haïti. 730 mensen, dit zijn ongeveer 170 families krijgen psychosociale hulp en financiële hulp in samenwerking met ADRA International. De ADRA Nederland bijdrage bedraagt 2.500 dollar

Alisha uit Haïti, 10 jaar gaat dankzij ADRA weer naar school

Van ADRA Haïti, die met ADRA Zwitserland al langer bij het scholenproject betrokken is, ontvingen wij een terugkoppeling van het project waar ook ADRA Nederland geld voor werft. 150 straat-en weeskinderen kunnen hierdoor weer naar school en krijgen bescherming tegen uitbuiting en seksueel misbruik. Lees hieronder het interview met ADRA Haïti en Alisha, 10 jaar en deelnemer aan het programma. Dankzij giften van donateurs gaat zij weer naar school.

Alisha uit Haïti

Alisha uit Haïti gaat dankzij ADRA naar school

Hoe was het leven vóór de betrokkenheid van de ADRA?
Alisha was een kind dat door haar moeder in de steek was gelaten omdat de moeder, omdat ze zelf jong was, geen middelen had om voor haar te zorgen. Later vond een bedelaar haar en nam haar overal mee naar toe om mensen te stimuleren om hem iets te geven om aan hun behoeften te voldoen. Ze was toen vijf jaar oud. Toen ze een gastgezin vond, kon ze nog steeds niet naar school omdat de prioriteit van het gastgezin was om hun drie kinderen op te voeden. Kortom, het leven voor haar was niet zo eenvoudig als ze zou hebben gewenst.

Hoe voelde je je daarbij?
Ik was heel verdrietig en zag het vaak niet meer zitten. Mijn leven was slecht.

Wat deed ADRA om te helpen?
ADRA informeerde Alisha over haar rechten en plichten, hielp haar om training te volgen om naar de formele school te gaan en gaf haar de gelegenheid om deel te nemen aan sociale activiteiten.

Hoe is het leven nu?
Het leven is beter. Nu, dankzij dit project, heb ik hoop.

Hoe heeft ADRA je leven veranderd?
Het project geeft mij hoop op een mooie toekomst waarin ik mijn dromen waar kan maken.

Hoe voel je je hierdoor?
Ik heb een gevoel van geluk omdat ik dankzij ADRA naar school ga en ik ben me bewust van mijn rechten en plichten. En omdat mijn gastgezin de trainingssessies van ADRA bijwoonde, word ik als nooit tevoren behandeld als een vierde kind van het gezin. Bedankt ADRA!

Hoe zou het leven nu zijn als ADRA niet had geholpen?
Het leven zou heel rommelig en vervelend zijn.

Waarom is deze verandering belangrijk?
Eerst voelde ik me vooral een kind dat door mijn moeder in de steek werd gelaten. Nu kan ik met trots zeggen dat ik een meisje ben dat met trots mee kan doen in de samenleving.

Help meisjes zoals Alisha
Wil je ook dat meer kinderen naar school kunnen? Doneer dan een bijdrage op IBAN NL57RABO 0378 3857 47 onder vermelding van 18-18 Haïti, Geef straat-en weeskinderen een kans.

Hartelijk dank voor je bijdrage!