ADRA-bestuur besluit over projecten

De volgende projecten krijgen steun van ADRA Nederland:

  • Indonesië aardbeving en tsunami Sulawesi. Donaties zijn nog steeds welkom. Klik hier als u wat wilt geven.
  • Thailand: Keep girls save: bescherming van kinderen en vrouwen tegen prostitutie en hulp bij herstart leven prostituees (Projectnummer 18-29)
  • Thailand, onderwijsproject (Projectnummer 18-30)
  • Mauritanië, zelfredzaamheid: Huizen voor mensen met Lepra (Projectnummer 18-31)
  • Missiontrip Cambodja 2019 voor jongeren. Deelnemers gezocht!(Projectnummer 18-26)
  • Indonesië Lombok, aardbeving (Projectnummer 18-23)
  • India, overstroming (Projectnummer 18-24)
  • Filipijnen, Tyfoon Makhut (Projectnummer 18-26)
  • Nepal onderwijsproject voor schoolmaterialen voor ADRA EKF

Lees meer over deze projecten hieronder en voor welke projecten de financiering al geregeld is.

Tsunami Indonesie

Tsunami Indonesië

Indonesië, aardbeving en tsunami Sulawesi (projectnummer 18-28)
Een aardbeving van 7,5 op de schaal van Richter met als vervolg daarop een tsunami, hield ADRA Nederland ben veel betrokken mensen de afgelopen weken bezig. Het crisisplan is direct ingang gezet om mensen te mobiliseren.  ADRA Indonesië deelt in samenwerking met het rampenteam onder andere tenten en tentzeilen uit. ADRA Nederland is erg blij met de 12.000 euro die voor de
overlevenden van de ramp is binnengekomen.

 

Het project Keep Girls Save is weer terug! Thailand (Projectnummer 18-29)
Helaas blijft het in Thailand nodig om kinderen en jonge vrouwen uit de prostitutie te houden. ADRA Nederland helpt hen – als ze daarin terecht zijn gekomen en “gered” worden, om ze te weer te integreren en helpt hen hun leven weer op te pakken met bijvoorbeeld het volgen van onderwijs of hulp bij het vinden van een baan. ADRA Nederland heeft van 2005-2008 aan dit project bijgedragen. Het project is nog steeds operationeel en heeft recentelijk een revisie doorgevoerd waardoor meer wordt samengewerkt met de omgeving. Tevens worden meer mogelijkheden onderzocht om de zelfredzaamheid van het project te versterken. In totaal is een bijdrage gevraagd van 23.000 dollar voor een periode van drie jaar.

Thailand, onderwijs (Projectnummer 18-30)
Save the Children Nederland heeft een groot onderwijsprogramma aangevraagd bij de EU en heeft ADRA Thailand als partner. Het deel dat ADRA Thailand voor haar rekening neemt is voor schoolbenodigdheden, lesmateriaal, inrichting met meubels en financiële ondersteuning voor leerkrachten en maandelijkse rapportages. Het is even wachten op uitsluitsel van de EU.

Mauritanië. Zelfredzaamheid (Projectnummer 18-31)
Samen met ADRA België en ADRA Mauritanië wil ADRA Nederland bijdragen aan huizen voor mensen met Lepra. ADRA doet hiervoor een aanvraag bij een vermogensfonds.

ADRA Nederland draagt 17.170 euro bij, waarbij zij hoopt 8.000 euro uit een vermogensfonds te ontvangen.

Jongeren tussen 18-30 jaar opgelet! Missiontrip Cambodja, Zelfredzaamheid. (Projectnummer 18-32)
In 2019 vindt weer een missiontrip plaats. Deze keer gaat de reis naar Cambodja. Het gaat om drie weken, waarbij jongeren in twee weken een aantal projecten gaan realiseren en er een week is om het land te verkennen. Projecten bestaan uit het maken van een visvijver, toiletten en zorgen voor goede voeding. Dit project is een samenwerking tussen ADRA Zwitserland, Nederland en België/Luxemburg. Bij ten deelnemers kan de reis doorgaan. Wil je je hiervoor aanmelden? Stuur dan een mail   naar Geert Hendriks.

Kosten 2375 euro inclusief reis- en verblijfskosten.

Andere bestuursbesluiten

Het bestuur besloot daarnaast de volgende projecten financieel te steunen. Zij kregen een bijdrage uit het Rampenfonds:

Indonesië, aardbeving Lombok (Projectnummer 18-23). Noodhulp in verband met de eerste aardbeving op Lombok. Bijdrage 2.500 dollar uit rampenfonds is bestemd voor het uitdelen van tenten en tentzeilen aan slachtoffers die geen huis meer hebben.

India, overstroming (Projectnummer 18-24)
Noodhulp vanwege overstroming. Voedsel-, water- en hygienepakketten zijn uitgedeeld aan 650 families.
Bijdrage 2.500 dollar uit rampenfonds

Filipijnen, Tyfoon Makhut (Projectnummer 18-26)
Tyfoon Makhut heeft grote schade aangericht in het noorden van de Filippijnen. Er zijn 2300 voedselpakketten uitgedeeld. Bijdrage  2.500 dollar uit Rampenfonds

Vanuit het Kinderfonds ADRA EKF kreeg het volgende project steun.
Nepal, onderwijs (projectnummer 18-27)
Een actie van een van onze donateurs heeft een kleine fondsenwervingsactie op gang gezet door mee te doen met de ‘Dam tot damloop’. De opbrengst is voor schoolspullen voor het kinderfonds ADRA EKF. De schoolspullen zijn voor de armste kinderen op de Everest Academy in Nepal.

Vrachtwagen met eerste noodhulp onderweg naar Palu

Vrachtwagen met tentzeilen onderweg naar Palu

Vrachtwagen met tentzeilen voor overlevenden Tsunami onderweg naar Palu

Dankzij donateurs zoals jij staat deze vrachtwagen er vol met pakketten met tentzeilen. De vrachtwagen is op weg om overlevenden van de verwoestende aardbeving en tsunami in Indonesië te bereiken!

Waar gaat deze zending naartoe?
Deze pakketten gaan rechtstreeks naar Palu City, het gebied dat het zwaarst werd getroffen door de aardbeving van 7,5 op de schaal van Richter en de tsunami die daarop volgde. Volgens berichten heeft ongeveer een vijfde van de bevolking van de stad van beschadigde en verwoeste huizen.

 

 

Wanneer komen de pakketten aan?
Het distributieteam is slechts een paar uur geleden onderweg en moet met de huidige omstandigheden in het land in ongeveer 24 uur in Palu City aankomen.
Distributie van de shelter kits volgt zo snel mogelijk na aankomst.

Wat zit er in een “shelter kit”?
Er zijn 500 zeilen inbegrepen in deze eerste ADRA-verzending, genoeg voor 250 ontheemde families! Elke set bevat ook andere belangrijke beschermende materialen zoals touwen, spijkers, hamer en handzaag.

Hoe kan ik meer doen? 
De omstandigheden en behoeften veranderen constant in een rampgebied, dus de beste manier om te helpen bij noodgevallen is door donaties. Dat stelt ons noodhulpteam in staat flexibel te zijn en onmiddellijk te handelen. Of je nu wel of geen geld kunt bijdragen, we hebben ook je gebeden nodig! Voor meer info klik hier

ADRA Ambassadeur Reinier van den Berg over de tsunami Sulawesi in Indonesië

ADRA ambassadeur over tsunami

ADRA ambassadeur over Tsunami Indonesië

“De beelden zijn verschrikkelijk en de impact voor de bevolking van Sulawesi is enorm” zegt Reinier van den Berg, klimatoloog en ambassadeur van ADRA Nederland. “Het is een verschijnsel waar je niets tegen kunt doen. Aardplaten drijven op magma. Je kunt het vergelijken met ijsschotsen die door de wind heen en weer worden geslingerd. Dat is ook de reden dat het Himalayagebergte nog altijd groeit. Het is een gegeven van er nu eenmaal breuklijnen lopen die met regelmaat botsen. In Indonesië is door een aardbeving op zee een reusachtige golf ontstaan. Daar is weinig aan te doen.

Wat kunnen we doen?
Van den Berg: “Wellicht in de preventieve sfeer, maar zelfs dan is het moeilijk. Het hangt er vanaf hoever de tsunami uit de kust ontstaat. Je hebt dan tussen een half uur en zes uur om maatregelen te nemen. Op Sulawesi was de tsunami heel dichtbij de kust. Mensen hadden maar een half uur voordat de tsunami de kust bereikte. Zelfs al was er een waarschuwing geweest, dan had je niet iedereen in de dorpen en nederzettingen kunnen bereiken en veilig onderbrengen in zo’n kwetsbaar land met als Indonesië met veel armoede en beperkte infrastructuur. Stel dat het in Zandvoort was gebeurd, dan was een half uur al krap om iedereen te bereiken. Niet iedereen is 24 uur per dag bereikbaar en dan hebben wij nog goede voorzieningen zoals communicatiekanalen (sms-alert, die je dan wel gezien moet hebben) en goede infrastructuur.

Water kan een enorme verwoestende kracht hebben. Ook in welvarende gebieden zoals  Japan kreeg door een tsunami een enorme klap. Echt verschrikkelijk.”

Help ADRA helpen. Een overlevende help je al voor 13 euro.

ADRA Nederland ontving de afgelopen dagen bijzonder veel giften, waarvoor dank. Wil je alsnog iets geven? Dan kan dat hier 

Rosdiana overleefde de Tsunami in Indonesië

Rosdiana is een moeder van drie kinderen en een lerares op een middelbare school in een dorp net ten zuiden van Palu City, een van de gebieden die het hardst is getroffen door de aardbeving en tsunami op Sulawesi.

Ze overleefde deze ramp, evenals haar drie jonge kinderen. Ze deelde haar ervaringen met het noodhulpteam van ADRA in het vluchtelingenkamp waar ze bij haar familie logeert.

“Water kwam uit de grond en de modder en de aarde beefden, toen leek het als een oceaan.
De bomen bewogen en de huizen bewogen. Alles bewoog zich van het ene dorp naar het andere dorp. Dit gebeurde tijdens de aardbeving. Het was alsof op zee was, alles werd zo verplaatst. De grond was open en gesloten, open en dicht, en het gebeurde allemaal zo snel. Ik was niet bij mijn kinderen op het moment van de aardbeving. Ze waren in de moskee en iemand heeft ze gelukkig kunnen redden. ‘

Bedankt voor uw gift
ADRA Nederland is erg dankbaar voor de vele giften die de afgelopen dagen binnenkwamen.
Miljoenen mensen zijn getroffen door de aardbeving en tsunami in Indonesië. Uw steun is belangrijk. Er is nog veel werk te verzetten.

Hier ziet een filmpje uit het gebied dat wij ontvangen via ADRA International/ ADRA Indonesië

Wilt u een gift doen?
Dat kan op IBAN NL57 RABO 0378 3857 47 t.n.v. St. ADRA Nederland, Huis ter heide o.v.v. 18-28W (Tsunami Sulawesi Indonesië)

ADRA Share en Care vordert met grote sprongen

Dankzij heel veel sponsoren is de renovatie van het maatschappelijk activiteitencentrum ADRA Share & Care op Landgoed Oud Zandbergen in Huis ter Heide met sprongen vooruit gegaan. Inmiddels is een tussenrapportage gedaan over alle werkzaamheden. Deze kunt u hier downloaden. Meer informatie over het centrum vindt u hier.