Ons telefoon: Telefoon: +31 30 691 75 84 Ons e-mailadres: E-mail: info@adra.nl

Nalaten aan ADRA

NALATENSCHAP VOOR SLACHTOFFERS
HAITI EN AFGHANISTAN

Geert Hendriks: ’Half december 2020 word ik gebeld door Ebel, de broer van de overledene. Piet had zijn totale bezittingen en vermogen nagelaten aan ADRA Nederland. Toen ik zijn huis ging bezichtigen in Holwierde, ontmoette ik zijn familie. Tegelijkertijd werd ik benaderd door een potentiële koper. Het huis werd getaxeerd en is uiteindelijk verkocht aan de meneer uit Holwierde. De totoale afwikkeling duurde 4 maanden, daarom konden we een deel van de erfenissen al in 2021 inzetten voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti en de binnenlandse vluchtelingen in Afghanistan.’ 

Directeur Geert Hendriks is tevens relatiemanager nalatenschappen bij ADRA Nederland. 
Geert:‘In 2021 ontvingen we de grootste nalatenschap die ik in mijn ambtsperiode heb meegemaakt en vermoedelijk ook in de geschiedenis van ADRA Nederland.’

Een nalatenschap begint meestal bij het ontvangen van een brief van de notaris. Dat betekent dat iemand bij leven heeft besloten (een deel van) zijn/haar bezittingen te schenken aan het welzijn van anderen.
Geert:’Na de schriftelijke kennisgeving neem ik contact op met de notaris. En met degene die de erfenis regelt namens de erfgename, de executeur testamentair. Daarna volgt een periode waarop allerlei (juridische) procedures gevolgd moeten worden, in deze periode staan wij als goed doel ‘in de wacht’.  De wachttijd is afhankelijk van de executeur en de complexiteit van het testament. We hebben een nalatenschap die al vier jaar duurt en nog steeds niet is afgerond.

Er is regelmatig contact met de executeur. Hij of zij is namelijk wettelijk verplicht ons van de voortgang op de hoogte te houden. Daarnaast is er het persoonlijke contact omdat het afhandelen van een erfenis een flinke belasting kan zijn voor een executeur. Als er geen familie is, en dat is bij een aantal het geval geweest, doe ik navraag wie de erflater is geweest en aan welk project hij of zij graag het geld besteed had willen hebben.’

NALATEN AAN ADRA NEDERLAND

ADRA Nederland ontvangt geen subsidies; het werk wat we doen is alleen mogelijk dankzij donaties en nalatenschappen. Wanneer u ADRA Nederland opneemt in uw testament, kan een kind naar school, krijgen moeder en baby de juiste pre- en postnatale zorg,  komt er schoondrinkwater en voedsel beschikbaar voor de gemeenschap, en leren kleine boeren zelfredzaam te zijn. Uw nalatenschap brengt een leven tot bloei!  

'Het maakt niet uit of je arm of rijk bent, het is beter om te geven dan te ontvangen', zei mijn moeder altijd en dat heb ik onthouden. 'Ik kies voor ADRA omdat het team zich met hart en ziel inzet om mensenlevens blijvend te veranderen.'  Een trouwe donateur. 

ex logos

Met een testament waarborgt u de zorg voor uw nabestaanden en andere belangrijke personen in uw leven. Als u daarnaast ADRA Nederland als goed doel in uw testament opneemt, krijgen kwetsbare groepen mensen en kinderen de steun die ze nodig hebben. Een belangrijke keuze waardoor u betrokken blijft.

Waarom ADRA Nederland ?
* Wij zijn onderdeel van een wereldwijd netwerk met ruim 100 ADRA-vestigingen en
* daardoor zijn snel ter plaatse bij rampen
* Na noodhulp inversteren we in wederopbouwinitiatie
* We werken samen met de lokale bevolking
* Er wordt zoveel mogelijk materiaal uit het land zelf gebruikt
* We doen onze werkzaamheden uit liefde voor onze naaste
* Duurzaamheid vinden we belangrijk
* We hebben het CBF-certificaat voor kleine goede doelen
* We hebben de ANBI-status. Hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting

mondkapje

    Wilt u graag van gedachten wisselen over uw testament? Geert Hendriks, 
    directeur ADRA Nederland staat u graag te woord. Hij is bereikbaar op
    030- 691 7584 of via e-mail geert@adra.nl

DOWNLOAD DE NALATENSCHAP FOLDER

Ik ben begaan met kinderen uit Afrika die in armoede leven en soms sterven langs de weg. Ik wil iets voor hen betekenen. ADRA Nederland verricht goed werk!'
Meneer Maris, kindsponsor van het ADRA Eijkelenboom Kinderfonds.

Advent2

Notaris Geertjan Sarneel: 'Iedereen heeft bezittingen die blijven bestaan na het overlijden. In principe worden deze verdeeld volgens de wet. De belastingdienst heft  belasting over de erfenis. Als er geen bloed- verwanten (meer) blijken te zijn, dan vervalt het nalatenschap aan de Staat der Nederlanden. Wilt u bijvoorbeeld ADRA Nederland als goed doel opnemen, dan heeft dat als groot voordeel dat er geen belasting over wordt geheven.                                                

Sluiten