Ons telefoon: Telefoon: +31 30 691 75 84 Ons e-mailadres: E-mail: info@adra.nl

Vertrouwenspersoon

ADRA Nederland staat voor sociale veiligheid en integriteit
Integer handelen is voor ADRA Nederland heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarbij vinden we het van groot belang dat onze medewerkers en vrijwilligers zich veilig voelen. ADRA Nederland doet er alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij een luisterend oor is gewenst of advies nodig is. Daarom heeft ADRA Nederland een extern gecertificeerd vertrouwenspersoon verbonden aan de organisatie.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor teamleden en vrijwilligers van ADRA Nederland. Een teamlid of vrijwilliger kan hulp inroepen als deze te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld. Dat kan op het werk zelf zijn, maar ook bij ADRA evenementen.

De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor. Zij verteld niemand dat er contact is gezocht tenzij het teamlid of de vrijwilliger daarmee instemt. Samen met jou bekijkt zij wat er nodig is. Zodat jij jouw (vrijwilligers)werk weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces.

Je kan direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en zoekt samen met jou naar de beste oplossing.

Externe vertrouwenspersoon
Ria Koppejan- Rensenbrink
rkoppejan@sesamadviseur.nl

 

Sluiten