Ons telefoon: Telefoon: +31 30 691 75 84 Ons e-mailadres: E-mail: info@adra.nl

Vertrouwenspersoon

ADRA Nederland staat voor sociale veiligheid en integriteit
Integer handelen is voor ADRA Nederland heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarbij vinden we het van groot belang dat onze medewerkers en vrijwilligers zich veilig voelen. ADRA Nederland doet er alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij een luisterend oor is gewenst of advies nodig is. Daarom heeft ADRA Nederland intern een vertrouwenscontactpersoon benoemd en extern een gecertificeerd vertrouwenspersoon verbonden aan de organisatie.

Interne vertrouwenscontactpersoon en externe vertrouwenspersoon
Zowel de interne vertrouwenscontactpersoon als de externe vertrouwenspersoon zijn beschikbaar voor teamleden en vrijwilligers van ADRA Nederland. Een teamlid of vrijwilliger kan hulp inroepen als deze te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld. Dat kan op het werk zelf zijn, maar ook bij ADRA evenementen.

Beide personen bieden in eerste instantie een luisterend oor. En vertellen niemand dat er contact is gezocht tenzij het teamlid of de vrijwilliger daarmee instemt. Samen met jou bekijken zowel de interne vertrouwenscontactpersoon als ook de externe vertrouwenspersoon wat er nodig is. Zodat jij jouw (vrijwilligers)werk weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces.

De interne vertrouwenscontactpersoon wijs je de weg wanneer je aanloopt tegen ongewenst gedrag of integriteitskwesties. Indien gewenst overlegt zij met de externe vertrouwenspersoon. Naast individuele ondersteuning vraagt de vertrouwenscontactpersoon ook regelmatig aandacht voor de gedragsregels van ADRA Nederland. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Als je liever met een buitenstaander wilt praten kan je ook direct contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en zoekt samen met jou naar de beste oplossing.

Interne vertrouwenscontactpersoon
Meity Bodenstaff- de Folter
meity@adra.nl

Externe vertrouwenspersoon
Ria Koppejan- Rensenbrink
rkoppejan@sesamadviseur.nl

 

Sluiten