Ons telefoon: Telefoon: +31 30 691 75 84 Ons e-mailadres: E-mail: info@adra.nl

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon ADRA Nederland 

ADRA Nederland staat voor sociale veiligheid en integriteit

Integer handelen is voor ADRA Nederland heel belangrijk. Wij krijgen immers in ons werk te maken met moeilijke keuzes en lastige situaties. Daarbij vinden we het van groot belang dat onze medewerkers, vrijwilligers en anderen, die betrokken zijn bij ADRA zich veilig voelen. ADRA Nederland doet er alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij een luisterend oor, advies of zelfs een melding gewenst of nodig is. Daarom heeft ADRA Nederland een extern gecertificeerd vertrouwenspersoon verbonden aan de organisatie.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor teamleden,vrijwilligers en andere betrokkenen bij ADRA Nederland. Een teamlid of vrijwilliger kan hulp inroepen als deze te maken krijgt met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld. Dat kan op het werk zelf zijn, maar ook bij ADRA evenementen. Een ander, die op enige wijze als derde betrokken is bij ADRA, kan eveneens contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor. Zij vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij het teamlid,de vrijwilliger of externe daarmee instemt. Samen met jou bekijkt zij wat er nodig is. Zodat jij jouw (vrijwilligers)werk weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces.

De vertrouwenspersoon registreert de meldingen, neemt actie wanneer de signalen daartoe aanleiding geven conform de beroepsrichtlijnen van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en rapporteert jaarlijks anoniem aan het bestuur van ADRA, die hierover verantwoording aflegt.

Je kan direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en zoekt samen met jou naar de beste oplossing.

Externe vertrouwenspersoon

Ria Koppejan- Rensenbrink

rkoppejan@sesamadviseur.nl 

Sluiten