Ons telefoon: Telefoon: +31 30 691 75 84 Ons e-mailadres: E-mail: info@adra.nl

Bestuur & Statuten

Het bestuur houdt toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij ziet toe op de uitvoering van het beleid, fungeert als klankbord en geeft advies. Het bestuur bestaat uit:

  • Willem van Rhenen, voorzitter. Hoogleraar engagement and productivity aan de Business Universiteit Nyenrode, bedrijfsarts bij en bestuurder bij de arbodienst. Toezichthouder bij de NSPOH en lid van diverse adviesgroepen.
  • Saskia Manuela-Bergmans, secretaris. Vakspecialist Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, Gastspreker bij diverse Adventgemeenten. 
  • Frensly Panneflek, penningmeester. Operational Business Unit Manager Certificatie bij TÜV Nederland BV, een organisatie die actief is in het certificeren van producten, managementsystemen en het uitvoeren van inspectie en keuringen. Hoofdouderling van de Kerk der Zevende-dags Adventisten gemeente Eindhoven. Namens de Trans Europese Divisie (TED) bestuurslid van de General Conference Auditing Services (GCAS), een onafhankelijke interne financiële auditorganisatie binnen de wereldwijde Adventkerk.
  • Louis van Leeuwen, bestuurslid personeel en organisatie. Commercieel directeur Meditec B.V. Gastspreker bij Adventgemeenten door heel Nederland. 
  • Rob de Raad, algemeen bestuurslid. Voorzitter Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Nederland.Voorzitter Raad van Toezicht woonzorgcentrum Vredenoord.

Statuten
Statuten ADRA Nederland en Directiestatuten.

Sluiten