Ons telefoon: Telefoon: +31 30 691 75 84 Ons e-mailadres: E-mail: info@adra.nl

BLOEDGELD

17 november 2021 om 12:46 Adra Nederland

BLOEDGELD

Bloedgeld.png

De Belastingdienst in Nederland schaart maandverband en tampons onder verbandmiddelen voor geneeskundige doeleinden. Het is een vreemde categorisering. Want het suggereert dat net als bij pleisters, watten en rekverband, die onder dezelfde categorie vallen, er een medische noodzaak moet wezen om maandverband of tampons te kopen. Juist het uitblijven van de menstruatie kan duiden op een gezondheidsissue. Ongesteld zijn hoort bij de maandelijkse cyclus van de gezonde vrouw.  

Voor elk pakje maandverband of doosje tampons verdwijnt 9% van het aankoopbedrag in de schatkist. Weer zo’n aparte constructie. Wanneer je bedenkt dat menstruatie-armoede, onvoldoende middelen hebben om maandverband of tampons te kopen, ook in Nederland voorkomt, kan je je afvragen of het gerechtvaardigd is om BTW te heffen op menstruatie-producten, zelfs als het onder het lage segment valt.

Menstruatie-armoede
Uit een studie van het Bovengrondse komt naar voren dat 1 op de 10 vrouwen in Nederland weleens geen geld heeft om maandverband of tampons te kopen. Wat doe je als geen geld hebt om iets te kopen en het wel meteen nodig hebt? Dan worden we vindingrijk en gebruiken we kranten en oude vodden als alternatief. Maar daar betalen we een hoge prijs voor. Naar school of het werk gaan, sporten en sociale contacten onderhouden worden een probleem, je wilt immers niet dat je doorlekt of dat iemand je ‘ruikt’. Daarnaast kan het nooit goed zijn voor je hygiënische gezondheid.

 Het doet ook iets met je hoofd en hart. Want praten over menstruatie vinden we in Nederland toch nog wel lastig. En over armoede hangt een sluier van schaamte. Daarom is menstruatie-armoede niet een vanzelfsprekend gespreksonderwerp wanneer we armoedebestrijding willen aanpakken. Gelukkig krijgt de kwestie steeds meer aandacht. En is er meer oog voor vrouwen en meisjes die het elke maand weer moeilijk vinden aan geld te komen om menstruatie-producten te kopen.

ADRA Share & Care
Stichting Armoedefonds heeft landelijk meer dan 200 uitgiftepunten waar gratis maandverband en tampons zijn af te halen. Armoedefonds: ‘Voor ons is het belangrijk dat het laagdrempelig wordt aangeboden of actief als je inzicht hebt in wie het nodig hebben.’

ADRA Nederland is sinds november 2021 een uitgiftepunt. Voor ons wijkcentrum ADRA Share & Care in Huis ter Heide is het belangrijk dat de bezoekers, cursisten en gasten geen drempels ervaren wanneer ze mee willen doen met één van de activiteiten of gewoon op bezoek willen komen. Het wijkcentrum is een veilige haven waar Afghaanse vluchtelingen Nederlands leren, kinderen kunnen knutselen in de vakantie, ouderen binnenlopen voor een praatje en een workshop gezond koken kan worden gevolgd.

Maria van Essen_uitgiftepunt Een samenwerkingspartner in Roermond staat, door bemiddeling van ADRA Nederland, vanaf heden  ook op de kaart van uitgiftepunten. Samenzorgen Roermond verzorgt voedselpakketten voor 20-30 gezinnen per week. De oprichters Cor en Maria van Essen vertelden dat er geen bedrijven zijn die hen structureel sponsoren met maandverband. Ze zijn heel blij met de toekenning en gift van het Armoedefonds.

Hoeveel kost het om ongesteld te zijn?
Tik bovenstaande vraag in de zoekmachine en er komt een legio aan links bovendrijven. In de artikelen staan enige nuances maar het komt ongeveer hier op neer. Een pakje maandverband van een huismerk kost ongeveer € 1,50. Heb je producten nodig van een betere kwaliteit, bijvoorbeeld in verband met uitslag, dan ben je al gauw € 3,50 kwijt.  Er zitten ongeveer 10-12 stuks in een pak. Als je een gemiddelde menstruerende bent, heb je waarschijnlijk twee pakken maandverband nodig. Dat komt op 3 tot 7 euro per maand. Per jaar is dat tussen de 36 euro en 84 euro. Tijdens een normale levensduur zijn we ongeveer 40 jaar ongesteld. Dat geeft een uitgave van € 1.440 tot € 3.360. De kosten voor tampongebruikers ligt ongeveer op het zelfde niveau.

Maar…zegt een studie van VoucherCodesPro, een Britse kortingssite die door een onderzoeksbureau 2.134 vrouwen liet ondervragen. De uitgaven zitten hem niet alleen in tampons en maandverband, maar ook in sterker slijtend ondergoed, pijnmedicatie en troostvoedsel. Samen komt dat op een kleine 45 euro per maand uit, of 540 euro per jaar.

Op een leven is dat ruim 20.000 euro. Een leuk bedrag dat als aanbetaling op een huis kan dienen. Niet meegerekend zijn de eventuele verminderde productiviteit op zware dagen. Opmerkelijk is dat de overheid meer dan 2000 euro van dit bedrag vangt, in de vorm van BTW en andere belastingen.

Sluiten