‘Lijn in waterloop’ langs het water in Flevoland voor ADRA-project

Sponsorloop op 9 juli 2017

Zondag 9 juli gaat de 15e editie van de estafetteloop ‘Lijn in waterloop’ van start. De sponsorloop is voor lopers en fietsers die in teamverband ruim 42 kilometer afleggen. Start en finish zijn op de baan van Atletiek Vereniging Spirit in Lelystad. De opbrengst van de ‘Lijn in waterloop’ gaat naar het sanitatieproject van ADRA in Gambia.

Loop en fiets mee met een team langs de lijnen van het water in Flevoland. De sponsorloop leidt door prachtig poldergebied, over dijken en langs het natuurgebied de Oostvaardersplassen. U levert met uw deelname een sportieve inspanning, heeft een gezellige dag én steunt het goede doel.

Nieuw toilet en hygiënetraining voor 400-600 inwoners in Brufut
Dit jaar is het goede doel van de ‘Lijn waterloop’ het sanitatieproject in Gambia van ADRA. Tussen de 400 en de 600 inwoners van Brufut, een dorp aan de westkust van Gambia, krijgen training in hygiëne. Ook helpen we hen aan een toilet. Dit project in Gambia doen wij met steun van Aqua for All.

Een schoon en nieuw toilet in Gambia

Een schoon en nieuw toilet

Loopt en fietst u mee voor Gambia? U kunt zich nog inschrijven!
De ‘Lijn in waterloop’ is een estafette- en sponsorloop waarbij één persoon loopt en de rest van het team fietst. Het team bestaat uit maximaal zes personen. Wisselen kan zo vaak de teamleden dat willen. Laat u sponsoren en help daarmee ADRA met de realisatie van het project. U kunt zich nog opgeven tot 2 juli aanstaande!

3 x beloning
De organisatie beloont de prestaties tijdens de ‘Lijn in water loop’ met prijzen voor het team:
• dat de afstand het snelst aflegt;
• dat het meeste sponsorgeld bijeenbrengt;
• dat het dichtst bij de vooraf ingeschatte tijd komt.

Wat u nog moet weten
• De start is om 10 uur.
• De start en finish zijn op de atletiekbaan van Atletiek Vereniging Spirit te Lelystad.
• Inschrijven kan tot 2 juli 2017 via lijninwaterloop@hkv.nl
• Organisatie is in handen van HKV Lijn in water en Atletiek Vereniging Spirit & Partners
• Meer informatie op www.lijninwaterloop.nl

Landelijke collecte voor integraal hulpproject Laos

Help 7.500 arme mensen aan gezonde toekomst

Vrijwilligers van Adventkerken gaan ook dit jaar weer de straat op om te collecteren voor hulpprojecten van ADRA Nederland. De opbrengst van de collecte 2017 gaat naar schoon drinkwater, betere hygiëne en sanitaire voorzieningen voor 7.500 arme mensen in Laos. Op 50 locaties komen de collectanten langs met de collectebus. Helpt u 7.500 mensen aan een gezonde toekomst? Doe dan een gift tijdens de collecteweek van 2 juli tot 8 juli.

Laos ligt in Zuidoost-Azië en is zes maal zo groot als Nederland. In de provincie Oudomxai ligt het district Houn. Het hulpproject van ADRA richt zich op 7.500 inwoners uit de tien armste dorpen binnen dit district. Zij kunnen moeilijk aan schoon water komen en hebben beperkte toegang tot gezondheidszorg. Een kind dat in de provincie Oudomxai ter wereld komt, heeft drie keer zoveel kans om te sterven voor het vijfde levensjaar dan een kind dat geboren is in de stad. Oorzaak: de ongezonde omstandigheden waarin het kind leeft. Denk aan slechte hygiëne, onvoldoende sanitaire voorzieningen en eenzijdige voeding en/of een tekort aan voeding.

Schoon drinkwater voor 7.500 mensen in Laos

Schoon drinkwater voor 7.500 mensen in Laos

Integrale aanpak met duurzaam effect
ADRA gebruikt de opbrengst van de collecte om de al ingezette activiteiten verder te ontwikkelen. De 7.500 kinderen en volwassenen krijgen latrines, een verbeterde toegang tot schoon drinkwater en overige sanitaire voorzieningen. De hulp legt zich verder toe op het terugdringen van ziektes. Vrouwen krijgen training in landbouwtechnieken en we geven voorlichting over het belang van gezonde en gevarieerde voeding. Bovendien stimuleren we de betrokkenheid van vrouwen in commissies en besluitvormingsprocessen. Een integrale aanpak dus met een duurzaam effect.

Helpt u mee?
Helpt u mee om 7.500 mensen in Laos een betere en gezondere toekomst te geven? Er zijn verschillende manieren om te doneren:
• geef aan de collectant
• maak uw gift over op IBAN NL57RABO 0378 3857 47 t.n.v. ADRA Nederland, Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide o.v.v. ‘Laos’
• sms ‘adracollecte’ naar 4333 (2 euro per bericht)
• via adra.digicollect.nl. Maak in twee klikken een persoonlijke collectebus aan via DigiCollect en deel je collectebus met familie, vrienden en kennissen via social media.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Noodhulp Sri Lanka – Bangladesh

Landen getroffen door tropische storm

In mei richtten tropische stormen en de moesson in Sri Lanka en Bangladesh enorme schade aan. Er zijn veel slachtoffers en doden te betreuren. De schade aan woningen en landbouwgewassen is groot. Mensen hebben dringende behoefte aan middelen voor het eerste levensonderhoud, schoon water, elektriciteit, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Helpt u ons de noodhulp te realiseren?

Noodhulp Sri Lanka-ingestorte woning100.000 dollar noodhulp ADRA-International
Landverschuivingen en overstromingen in Sri Lanka hebben aan meer dan 200 mensen het leven gekost. Meer dan 83.200 mensen moesten hun huizen verlaten. In totaal ondervinden 604.700 mensen de gevolgen van de ramp. ADRA International zet 100.000 dollar in voor hulp aan 2.120 gezinnen. ADRA Nederland draagt 2.500 dollar bij. De hulp is vooral gericht op kwetsbare gezinnen, vrouwen, ouderen, kinderen en gehandicapten en chronisch zieken.

De noodhulp Sri Lanka in concreto
• 1.060 hygiënepakketten met o.a. lakens, muskietennetten, zeep, tandenborstels
• 1.060 keukenpakketten met o.a. pannen, borden, ketel, lucifers, messen
• 1.060 terug-naar-schoolpakketten met o.a. pennen, potloden, schooltas, lunchtrommel, gum

Sri Lanka: Shanowa Begum heeft haar huis verlorenSri Lanka: Shanowa Begum blij met hulp van ADRA
Shanowara Begum is een weduwe met 5 kinderen: twee geestelijk gehandicapte zoons en drie dochters. Ze heeft geen vast inkomen. De cycloon Mora vernietigde haar huis volledig.
“De hulp van ADRA kwam op het juiste moment. Ik krijg eten voor mijn gezin en kan zodoende wat geld sparen om mijn leven weer op te bouwen.”

Noodhulp Bangladesh
Ook Bangladesh kreeg dit voorjaar te maken met een verwoestende natuurkracht, de tropische cycloon trof vooral de kustprovincies. Ongeveer 300.000 mensen zijn geëvacueerd en 10.200 woningen vernietigd. Vrijwilligers van ADRA zetten zich in om een inschatting te maken van de situatie. Ook deelt ADRA Bangladesh 700 voedselpakketten uit.

Doneer voor noodhulp in Sri Lanka en Bangladesh
Dankzij uw gift worden de slachtoffers van de tropische stormen in Sri Lanka en Bangladesh geholpen met voedsel en andere noodhulp. Draagt u een steentje bij om hen te helpen? Maak uw gift over via IBAN NL57RABO 0378 3857 47 ADRA Nederland, Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide o.v.v. Sri Lanka. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Opbrengst fietsmarathon 450 euro voor schoon en veilig drinkwater

Fietsers werken zich in het zweet voor project op Filipijnen

Afgelopen zaterdag 20 mei vond de vier uur durende fietsmarathon plaats om geld bijeen te brengen voor het ADRA-project schoon en veilig drinkwater op de Filipijnen.

Een trotse Herman Jillings ontvangt de cheque

Herman Jillings ontvangt de cheque van de initiatiefnemers

Deelnemers aan fietsmarathon

Fietsers werken zich in het zweet

 

 

 

 

 

 

Plaats van handeling: sportschool Fitland Leeuwarden. De deelnemers van de fietsmarathon betaalden voor het eerste uur 5 euro en de uren daarna 2,50 euro per uur. Aan het einde van de fietsmarathon stond de teller op 427,80 euro voor het ADRA-project in het dorp Leyte op de Filipijnen. Dit bedrag werd aangevuld tot 450 euro. Een geweldige prestatie!

28 deelnemers fietsmarathon
In de ochtend startten 28 fietsers aan de fietsmarathon. Na vier uur waren er nog 12 ‘diehards’ over. De natte vloer toonde hoeveel inspanning de fietsers leverden! De scheidende voorzitter van ADRA Nederland Herman Jillings, nam aan het einde van het evenement de cheque van 427,80 euro in ontvangst. Herman: “Ik bedank de initiatiefnemers Paul, Tristan en Eelco voor hun mooie initiatief. Dit is iets wat zeker voor herhaling vatbaar is.” Herman Jillings deed zelf ook een duit in het zakje door het bedrag aan te vullen tot 450 euro. Het totale bedrag komt ten goede aan het waterproject op de Filippijnen.

In het kort zorgt het waterproject voor:
• een watersysteem voor 125 huishoudens (circa 625 personen), inclusief leidingen van de bron naar de huishoudens
• schoon en veilig drinkwater
• goede sanitaire voorzieningen
• een bewustwordingstraining over het belang van hygiëne
• een training van lokale bewoners en zorgen voor voldoende capaciteit, zodat het watersysteem naar behoren blijft functioneren, ook als de ADRA-medewerkers vertrokken zijn.

Aansluiten bij de pijlers van ADRA Nederland
Het project laat mooi zien hoe ADRA Nederland hulp biedt. Van fondsenwerving, ontwikkeling, constructie, implementeren én training van lokale bevolking zijn wij betrokken. Zo draagt ADRA Nederland samen met lokale ADRA-organisaties op duurzame wijze bij aan het welzijn van mensen in derdewereldlanden. Wij doen dat op het gebied van noodhulp, gezondheidszorg, voedselzekerheid, onderwijs en zelfredzaamheid.

Fietsmarathon voor waterproject Filipijnen

Sporten voor schoon en veilig drinkwater in Leyte

Fietsen voor water

Fietsen voor water op een spinningfiets

Zaterdag 20 mei organiseert sportschool Fitland Leeuwarden een RPM*-marathon om geld bijeen te brengen voor het ADRA-project schoon en veilig drinkwater op de Filipijnen. De marathon begint om 9.30 uur en gaat vier uur duren. De sportschool zet 28 spinningfietsen in voor de actie. Een deelnemer betaalt voor het eerste uur 5 euro en de uren daarna 2,50 euro per uur. Al het bijeengebrachte geld gaat naar het waterproject. Tijdens de marathon staat er ook een collectebus. De gulle gever kan daarmee ADRA extra steunen.

 

 

Het waterproject op de Filipijnen
Voor ons in de westerse wereld is schoon en veilig drinkwater een vanzelfsprekendheid. Dit geldt niet voor andere delen van de wereld, zoals voor de bewoners van het dorp Leyte op de Filipijnen. Om hen te helpen heeft ADRA dit waterproject geïnitieerd zodat iedereen in het dorp veilig en schoon drinkwater heeft.

In het kort zorgt het waterproject voor:
• een watersysteem voor 125 huishoudens (circa 625 personen), inclusief leidingen van de bron naar de huishoudens
• schoon en veilig drinkwater
• goede sanitaire voorzieningen
• een bewustwordingstraining over het belang van hygiëne
• een training van lokale bewoners en zorgen voor voldoende capaciteit, zodat het watersysteem naar behoren blijft functioneren, ook als de ADRA-medewerkers vertrokken zijn.

bij fietsen voor water

Aansluiten bij de pijlers van ADRA Nederland
Het project laat mooi zien hoe ADRA Nederland hulp biedt. Van fondsenwerving, ontwikkeling, constructie, implementeren én training van lokale bevolking zijn wij betrokken. Zo draagt ADRA Nederland samen met lokale ADRA-organisaties op duurzame wijze bij aan het welzijn van mensen in derdewereldlanden. Wij doen dat op het gebied van noodhulp, gezondheidszorg, voedselzekerheid, onderwijs en zelfredzaamheid.

* RPM = omwentelingen per minuut