Vietnam – Klimaatverandering

Behaalde resultaten
  • 2 trainingen Duurzame Landbouwtechnieken
  • Nieuwe planten (herbebossing)
  • Ontwikkeling biogas en waterkrachtcentrale
  • 100 energiezuinige kooktoestellen
  • Forum voor kennisuitwisseling
Samenwerkende partners
  • ADRA Nederland
  • ADRA Vietnam
Looptijd
  • Afgerond

Veel landen ondervinden steeds meer nadelen van de klimaatverandering. Vooral Vietnam heeft hier door haar lange kustlijn, sterke afhankelijkheid van de landbouw en lage ontwikkeling in arme agrarische delen last van. Het noordelijke berggebied heeft weliswaar geen last van het stijgende zeeniveau. Het kampt echter wel met andere gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme temperaturen (zowel heet als koud), te weinig regenval in droge periodes en overstromingen in natte seizoenen. Ook komen krachtige stormen voor. De regering richt zich met name op de kustgebieden. Voor het noordelijk gelegen gebergte is minder aandacht.

Aanleiding voor het project

Er wonen circa 520.000 mensen met een diverse etnische afkomst. Cao Bang is de vierde armste provincie van het land en telt 22% arme gezinnen, circa 116.689 mensen. ADRA Nederland wil boeren verder op weg helpen door de bevolking onder andere te trainen in duurzame landbouwtechnieken, zodat ze zelf kunnen voorzien in het levensonderhoud. Ook is er aandacht voor duurzame kooktoestellen, en duurzame energiebronnen zoals biogas en een waterkrachtcentrale.

Doelstelling

- Nadelige effecten van klimaatverandering tegengaan

Locatie