ADRA netwerk

Zowel in het buitenland als in Nederland zijn onze sterke netwerken de sleutel voor succes. ADRA Nederland is één van de 125 landelijke ADRA organisaties. ADRA international is het overkoepelende  orgaan. In elk van de 17  landen waar ADRA Nederland actief is werken we samen met lokale ADRA vestigingen die speciaal ingericht zijn op het uivoeren van projecten. ADRA Nederland heeft, evenals andere `donorkantoren` een fondsenwervende, adviserende en projectondersteunende taak. Ons nationale netwerk van werkgroepen, vrijwilligers en donateurs is dan ook van cruciaal belang. De structuur van het ADRA netwerk ziet er als volgt uit:

Hoofdkantoor ADRA International
Hoofdkantoor ADRA International

Het hoofdkantoor in Silver Spring (MD), vlak bij Washington (Verenigde Staten), coördineert de ADRA-activiteiten wereldwijd. Het ondersteunt het netwerk door training, technische assistentie, evaluatie, en vertegenwoordigingen bij een reeks van internationale organisaties. Dit netwerk is verspreid over meer dan 120 landen. Samen zorgen we ervoor dat hulp- behoevende implementatielanden ondersteund worden door de donorlanden.

Website ADRA International

Regionale kantoren
Regionale kantoren

De coördinatie die vanuit het hoofdkantoor wordt gegeven, vindt een verlengstuk in een aantal regionale kantoren. In elk werelddeel bevinden zich een of meerdere van deze regionale steunpunten. Er zijn twee regionale ADRA-kantoren in Europa, in St. Albans (Engeland) en Bern (Zwitserland). ADRA-Nederland valt onder het Engelse kantoor. Ook is er een ADRA-vertegenwoordiging in Brussel opgericht door de ADRA-organisaties in de landen van de Europese Unie. Hier worden projectaanvragen bij de Europese Unie gecoördineerd en ondersteund.

Website ADRA Engeland

Landelijke kantoren
Landelijke kantoren

ADRA is nu met een eigen organisatie in ruim 120 landen aanwezig. Sommige van de kantoren zijn relatief klein, terwijl andere een flinke omvang hebben gekregen, met een staf van enkele tientallen of zelfs honderden employees. In de landen waar we onze projecten uitvoeren werken we samen ADRA kantoren die ingericht zijn op projectuitvoering. De uitvoerende kantoren worden ondersteund door donorkantoren zoals ADRA Nederland. Deze donorkantoren bevinden zich vooral in het rijke noordelijke deel van de wereld.

Lees meer over ons werk

Werkgroepen
Werkgroepen

Het succes van ADRA Nederland valt en staat voor een groot gedeelte met de rol die onze werkgroepen innemen. Onze werkgroepen zijn vertegenwoordigt in tientallen gemeenten verspreid door heel Nederland. Dankzij onze contactpersonen, de werkgroepen en de aandacht die vele kerken aan ons werk geven, zijn onze collectes, evenementen en allerlei andere sponsoracties succesvol. Jaarlijks zetten honderden vrijwilligers zich in om de doel- stellingen van ADRA Nederland te helpen verwezenlijken.

Help ons ook!