Over ons

ADRA Nederland is een zelfstandige, internationale ontwikkelingsorganisatie. De afkorting ADRA Nederland staat voor Adventist Development Relief Agency Nederland. De stichting is in 1984 opgericht als de humanitaire arm van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland. Hoewel er nog steeds nauwe banden bestaan met deze kerk, is ADRA Nederland sinds 1991 een zelfstandige organisatie met een eigen rechtspersoon en een eigen bestuur. ADRA is in maar liefst 139 landen vertegenwoordigd, en behoort wereldwijd tot de middelgrote organisaties op het terrein van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.

ADRA Nederland is een financieel- en administratief gezonde en goed ingerichte organisatie. Wij voldoen aan de verschillende criteria van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en beschikken dan ook over het CBF certificaat voor kleine goede doelen. ADRA Nederland besteed uw gift zorgvuldig en dankzij onze ANBI status is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Keurmerken ADRA Nederland

Een eerlijke wereld zonder sociaal economische ongelijkheid, zonder armoede. Een wereld waarin iedereen zichzelf en anderen in staat stelt om duurzaam in haar behoeften te voorzien. Dankzij haar sterke netwerk is ADRA Nederland in staat om op lokale behoeftes in te spelen en structureel succesvolle projecten uit te voeren.

Missie

ADRA Nederland zet zich wereldwijd in voor sociale en economische gelijkheid.  Wij bestrijden structurele armoede. Geïnspireerd op onze levensbeschouwelijke waarden en normen geven wij invulling aan de liefde voor onze naaste en het rentmeesterschap op aarde. ADRA Nederland biedt hulp in noodsituaties en verbetert op duurzame wijze de levensomstandigheden van mensen wereldwijd. Door samen te werken met vrijwilligers, partnerorganisaties, lokale ADRA vestigingen en lokale gemeenschappen dragen we structureel bij aan de zelfredzaamheid van mensen en gemeenschappen in rampgebieden en ontwikkelingslanden.

Speerpunten
ADRA Nederland is een breed georiënteerde ontwikkelingsorganisatie. Wij geven invulling aan onze visie en missie door ons te richten op de volgende pijlers: noodhulp, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en zelfredzaamheid. Een volledige beschrijving kunt u hier vinden.

ADRA's werkwijze en pijlers