Projecten

ADRA Nederland heeft een fondsenwervende, adviserende en projectondersteunende taak.

Onze eerste prioriteit ligt bij het ondersteunen van goede, praktische projecten die een groot verschil maken voor de allerarmsten. Lokale partners onderbouwen en beargumenteren welke projecten een grote impact hebben op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, economische ontwikkeling, noodhulp of voedselzekerheid. In gezamenlijk overleg komen we tot sterke projecten die praktisch goed uitvoerbaar zijn.

Vervolgens werven wij een deel - of de volledige fondsen die nodig zijn om het project uit te voeren. Dankzij onze donateurs en vrijwilligers kunnen we goede lokale initiatieven blijven ondersteunen en de toekomst van arme mensen een positieve wending helpen geven.

Foto ons werk
 Direct naar: 
Partnerlanden
Werkwijze
Lopende projecten
Publicaties