FAQ

Waar komt ADRA vandaan?

ADRA staat voor Adventist Development and Relief Agency (Dit betekent Adventistische Ontwikkelingshulp – en Noodhulp Organisatie).  Adra is vroeger ontstaan uit de kerk der Zevende dags-adventisten. Sinds 25 april 1991 is het een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. In 2016 hebben wij ons 25-jarig jubileum.

Wat is de kerk der Zevende dags-Adventisten?

ADRA is oorspronkelijk voortgekomen uit de Adventkerk, een christelijke stroming waar de zaterdag (sabbat) als rustdag geldt.

Onze hulpverlening richt zich echter op alle mensen die hulp nodig hebben in wereldwijd in 139 landen, ongeacht religieuze achtergrond, etniciteit of sexualteit. We bestaan in 2016 al 25 jaar als zelfstandige stichting.
Adventisten houden er een gezonde leefstijl op na; ze roken niet, drinken niet, sporten veel en zijn vaak vegetarisch. Wereldwijd wijst onderzoek uit dat mensen zelfs gemiddeld 7 tot 10 jaar langer leven door deze leefstijl.

Wat is het doel van ADRA Nederland?

Het bestrijden van structurele armoede en streven naar sociale en economische gelijkheid onder mensen, ongeacht religie of etnische achtergrond.

Wat is onze visie en missie?

Wij steunen met onze projecten kansarme bevolkingsgroepen ongeacht religieuze, politieke of etnische achtergrond. Vanuit noodhulp wordt altijd een wederopbouwproject gestart. Wij streven ernaar om mensen structureel te helpen, zodat zij een betere toekomst tegemoet zien. Zelfredzaamheid loopt daarom als rode draad door onze projecten heen.

Wij investeren bijvoorbeeld liever in een hengel en een vissersboot dan in een vis. Wij bouwen scholen en investeren in schoolmaterialen. Wij verstrekken microkredieten (soort leningen) waarmee met name vrouwen de mogelijkheid krijgen om hun eigen bedrijf op te zetten. We trainen deze vrouwen in ondernemersvaardigheden, zodat hun bedrijf ook kan blijven voortbestaan. Wij geven vluchtelingen een huis met landbouwgrond en gereedschappen om het land te bewerken. Zo kunnen al deze mensen zelf in hun levensonderhoud voorzien.

Het is slechts een aantal voorbeelden van initiatieven die bijdragen tot een blijvende verandering in veel mensenlevens. Onze slogan: Verander de wereld, leven voor leven.

Wat verdient de directeur van ADRA Nederland?

Onze directeur verdient 56.425 euro op jaarbasis bruto inclusief vakantiegeld (2017). Dit salaris wordt grotendeels betaald vanuit een bijdrage van de kerk. We willen namelijk dat bijdragen van iedereen die ADRA Nederland een warm hart toedraagt, zoveel mogelijk terecht komen waar ze horen, namelijk bij de arme bevolking in ontwikkelingslanden waar we onze projecten hebben.

Onze overheadkosten zijn laag: communiceren over terugkoppeling over projecten doen we zoveel mogelijk digitaal  (via website, Facebook en de digitale nieuwsbrief die vier maal per jaar uitkomt). Van elke euro gaat € 0,85 naar projecten en is € 0,15 bedoeld voor fondsenwervingskosten, voorlichtingsmateriaal en een bijdrage in personeelskosten van de andere medewerkers.

Hoe weten we dat de donaties ook terechtkomen waarvoor het bestemd is?

ADRA Nederland heeft het CBF-keurmerk waardoor er extra toezicht is. ADRA Nederland maakt deel uit van een netwerk van ADRA partners in de landen waar onze projecten worden uitgevoerd. Vanuit die landen krijgen we terugkoppeling. Ook bezoekt de directeur per jaar een of enkele projecten. Door lage overheadkosten (slechts 3 fte personeel) kunnen we stellen dat 85% van elke euro op de plaats van bestemming komt. 15% Zijn kosten voor voorlichtingsmateriaal, wervingskosten voor donateurs en fondsen, kosten voor bv. organisatie van de jaarlijkse collecte en een bijdrage in personeelskosten.

In welke landen werken we?

We zitten in 130 landen. ADRA Nederland verleent wereldwijd noodhulp.

Andere hulp op het gebied van voedselzekerheid, onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegendheid/microkredieten vindt plaats in de volgende partnerlanden: Bangladesh, Burundi, Burkina Faso, Ghana, Haïti, Indonesië, Jemen, Madagaskar, Myanmar, Nepal, Oeganda, Pakistan, Thailand, Vietnam en Zimbabwe.

In Gambia is in 2015 een pilot drinkwater van start gegaan. Afhankelijk van de ervaring hiermee, zal Gambia toegevoegd worden aan de 17 landen waar we al reeds jaren mee samenwerken.

Wat zijn onze thema´s?

Onze vijf pijlers

  • Noodhulp
  • Voedselzekerheid
  • Onderwijs
  • Gezondheidszorg
  • Zelfredzaamheid (microkredieten / een soort lening aan vrouwen zodat ze een eigen bedrijfje kunnen opstarten).

Zijn er lesprogramma’s voor scholen?

Ja, we hebben een lesprogramma over waterbewustwording voor basisscholen dat kosteloos door ons kan worden  gegeven. Het mooie ervan is dat -indien wenselijk- zelfs de hele school in een dag aan dit lespakket kan deelnemen zonder dat docenten hier iets voor hoeven doen. Wellicht leuk om dit in combinatie met Wereldwaterdag te doen. (Rond 22 maart).

Ook is er een kerstdozenactie waarbij leerlingen ieder een kerstdoos met schoolspullen en speelgoed inpakken voor een leerling uit Oost-Europa. wilt u hierover informatie, vraag dan naar onze coördinator kerstdozenactie Stella Bemah of mail haar via Stella@adra.nl. We kunnen een presentatie geven op uw school en eventueel de speciale kerstdozen brengen en ophalen, zodat de docenten er geen tijd mee kwijt zijn.

Wil een leerling een spreekbeurt houden over Ontwikkelingshulp, dan hebben we ook hier materialen voor waaronder een powerpointpresentatie.

Op middelbare scholen komen wij graag vertellen over ons werk in ontwikkelingssamenwerking en gaan we met de leerlingen de dialoog aan over wat het nou betekent om arm te zijn. Vraag naar de mogelijkheden. Ook ondersteunen wij u graag als uw school bijvoorbeeld een actie voor 1 van onze projecten wil opzetten. Wij denken graag met u mee. Kijk voor lopende projecten waaruit u kunt kiezen op: http://www.adra.nl/ons-werk-2/lopende-projecten/ . We hebben aan onderwijs gerelateerde projecten, maar ook projecten op het gebied van gezondheidszorg, voedselzekerheid, zelfredzaamheid of noodhulp  (rampenbestrijding).

Informatie over bovengenoemde programma’s kunt u krijgen bij Judith Hillaert, communicatiemedewerker ADRA Nederland (judith@adra.nl).

P.s. Wij kennen ook het ADRA Eijkelenboomkinderfonds. Voor €10,- per maand kan een kind uit Nepal, Madagaskar of Pakistan naar school en krijgt het schoolboeken, schoolspullen en 1 maal per twee jaar een schooluniform. Meer informatie zie www.adraekf.nl of mail joanne@adra.nl

Huisvestingskosten ADRA Nederland

Een aantal goede doelen is gevestigd in prijzige panden. Hoe zit dit bij ADRA Nederland? Het pand ligt toch ook op een mooi landgoed?

Onze huisvestingskosten bedragen € 384,- per maand, dus € 4.608,- per jaar.