Bangladesh – Gezondheid en scholing voor moeder en kind (Chalantika)

doneerbutton
Doelstellingen
 • De kwaliteit van voeding voor kinderen is verbeterd
 • De scholing van kinderen is verbeterd
 • De kansen op werk zijn verbeterd voor moeders door het aanleren van beroepsvaardigen (bv naailes en handwerken)
Verwachte resultaten
 • 100% (80) van de geselecteerde kinderen krijgt dagelijks een voedzame maaltijd
 • 90% van de kinderen doet mee aan lessen over gezond leven
 • 90% van de kinderen volgt regelmatig informele taallessen, sociale en recreatieve lessen
 • 85% van de kinderen in de basisschoolleeftijd gaat regelmatig naar school
 • 90% van de kinderen die taalles volgt wordt binnen een jaar toegelaten tot een openbare school
 • 50% van de moeders die training krijgt in beroepsvaardigheden lukt het om een inkomen te verwerven
Samenwerkende partners
 • ADRA Nederland
 • ADRA Tsjechië
 • ADRA Bangladesh
 

Aanleiding voor het project

Meer dan 450.000 mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden in de sloppenwijken van Dhaha, de hoofdstad van Bangladesh. Een gebrek aan (gezond) voedsel, onhygiënische omstandigheden en een ontbrekende gezondheidszorg leiden tot ziekten, ondervoeding en het overlijden van vrouwen en kinderen. Daarom richten wij ons met dit project op de meest kwetsbare mensen in de sloppenwijk Chalantika, namelijk vrouwen, jonge moeders en kinderen. Door deze kwetsbare groep hulp te bieden, stimuleren we hen om zelf deze erbarmelijke omstandigheden te verbeteren.

ADRA is vier jaar geleden met een succesvol educatiecentrum gestart in Chalatika. Hier leren kinderen de taal Bengali, Engelse les en rekenen. Oudere kinderen krijgen huiswerkbegeleiding. Gelukkig is er ook tijd om het zware leven in de sloppenwijk even te vergeten. Dan gaan de kinderen muziek maken. In het educatiecentrum is veel aandacht voor gezond leren eten en hygiene. Kinderen gaan regelmatig naar de dokter en de kinderen krijgen een warme maaltijd.
Het project richt zich ook op de ouders. Zij krijgen training in beroepsvaardigen die hun kansen op werk verhogen. In werkgroepen komen behalve gezondheid, onderwerpen als vrouwenrechten en kindhuwelijken aan bod. Een gezin kan rekenen op hulp van een sociaal werker die het gezin regelmatig bezoekt.

Er is geld nodig voor:

 • Scholing van 80 kinderen
 • Huisartscontroles bij kinderen en hun verzorgers
 • Monitoren van gewichtstoename
 • Voedselrijke maaltijden
 • Training beroepsvaardigheden voor 12 moeders

Locatie: Dhaka, Chalantika