ADRA Share & Care

Share&Care_Logo

Reden van bestaan
Op basis van onze christelijke overtuiging willen we als medemens de minder draagkrachtigen op economisch of sociaal gebied ondersteunen, omdat elk mens van onschatbare waarde is.

Onze visie
ADRA Share & Care wil een bijdrage leveren aan sociale en economische rechtvaardigheid in de omgeving. Dit betekent dat we mensen, ongeacht hun achtergrond, sociaal willen activeren en laten participeren, verbindingen creëren tussen mensen en culturen en duurzaamheid nastreven.

Onze missie
Onze bijdrage leveren aan sociale en economische rechtvaardigheid en duurzaamheid willen we doen door het laagdrempelig aanbieden van goederen, zoals (kinder-)kleding, speelgoed, fietsen en klein huisraad en het met elkaar opknappen hiervan.

Daarnaast willen we sociaal activeren en verbinden. Deze sociale activering, verbinding en participatie willen we bereiken door het aanbieden van diverse educatieve en creatieve (groeps-)activiteiten, die de eigen kracht van mensen zal versterken. We willen activiteiten bijvoorbeeld richten op vluchtelingen, ouderen en alleenstaanden.

Onze waarden
Waarden die we nastreven en willen uitdragen zijn: Compassie, Hulpvaardigheid, Respect, Integriteit, Samenwerking en Transparantie.

Positionering
We werken vanuit een christelijke levensvisie met een individuele benadering, waarbij er direct samengewerkt wordt met diverse instanties in de omgeving.

 
Samengevat

w Sociale en economische rechtvaardigheid nastreven pijl Laagdrempelig aanbieden van goederen en kennis
m Mensen met elkaar verbinden en hun eigen kracht versterken pijl Educatieve en creatieve (groeps-) activiteiten organiseren
p Duurzaamheid bevorderen pijl Goederen hergebruiken, zorgen voor de natuur